Korrigerande och estetisk plastikkirurgi

Med plastikkirurgi finns det flera olika alternativ för att korrigera utseendeförändringar pga ålder eller som orsakas av olyckor.

Sf-cliniken har lång erfarenhet av plastikkirurgi. Vi betjänas av professionella och erfarna specialister inom plastikkirurgi. Betydelsen av etik och moral betonas framför allt inom plastikkirurgi.

Vi har alla rätt att känna oss vackra och öka vårt mentala välbefinnande. Kroppen byter form under livet av många olika skäl. Till exempel förändras kroppen av ålder, viktökning och graviditeter. Våra plastikkirurger kan hjälpa dig om förändringarna stör ditt dagliga liv för mycket.

Beslutet om åtgärden fattas alltid i samråd. Konsultationsbesöket utvärderar behovet av behandling, hälsotillståndet, riskerna och vid behov ytterligare utredning. I samband med konsultationen kommer en eventuell åtgärd och dess datum att avtalas. Slutligen upprättas en individuell behandlingsplan där åtgärderna alltid överenskoms med klienten.

Plastikkirurgernas specialkompetens vid Sf-cliniken är:

övre ögonlocksoperationer

korrigering av ärr

åtstramning av buken (bukplastik)

fettsugning

bröstreduceringsoperationer

korrigering av örsnibbar