Med ärrkorrigering minskas bredd och utseende av ärret

Ärrkorrigering görs vanligtvis på grund av estetiska skäl men ibland kan ärr från skador, olyckor eller operationer vara förhöjda, breda eller dras inåt och ge besvär. Sf-cliniken behandlas ofta ärr i ansiktet eller andra synliga områden eftersom de upplevs som besvärande och livsstörande. Ärrkorrigering görs av en specialist inom kirurgi eller plastikkirurgi.

På kirurgens mottagning kan du få information om olika behandlingar. Vi kommer att ta reda på vilken behandling som är bäst för Dig.

Du kan boka en tid via telefon

 Du kan boka tid via tel +46727031473 eller +358400295133.

Prislista

Förberedelser för ärrkorrigeringskirurgi

Vid ärrkorrigeringskirurgi tas det gamla ärret bort och ärriktningen ändras vid behov så att det lättare försvinner i ansikts naturliga hudveck.

Efter borttagning av det gamla ärret sys huden och sårtejp används för att förhindra att ärret breder ut sig.

Vid behov rekommenderas att använda silikonsalva eller tejp för att förhindra ärrväxt.

Ärrkorrigering görs som dagkirurgi i lokalbedövning.

Återhämtning från ärrkorrigering är snabb, men under de första veckorna ska man  undvika aktiviteter som kan sätta press på det korrigerade ärret.

För ärrkorrigeringsoperationer är det bra att komma ihåg att man bör vänta 6 månader till ett år efter att ärret har tillkommit innan korrigering görs.

Läkning av ärret

I de tidiga stadierna av sårläkning blir ärret rött och höjs tills det läker, det bleknar och kollapsar.

Resultatet av operationen beror på utgångssituationen och det individuella behovet av korrektion bedöms på kirurgens mottagning. Läkaren diskuterar med kunden operationens mål, riskerna och de realistiskt uppnåbara resultaten. På grundval av dessa kommer man överens om den mest lämpliga behandlingsformen gemensamt.

I de flesta fall är ärrkorrigering framgångsrik med kirurgi, men inte alltid. Ärret försvinner inte helt, men det blir mindre synligt. Med god efterlevnad av patientinstruktionerna får Du bästa resultat.

Ärrhyperplasi – keloid eller hypertrofi

Det finns två typer av ärrhyperplasi, den mildare är hypertrofi och den mer besvärliga keloid.

Keloidi arpi kädessä.

Keloidärr

breder ut sig oftast på frisk hud och minskar inte med tide

Hypertrofinen arpi ranteessa.

Hypertrofiskt ärr

begränsar sig till det skadade området och jämnar ofta ut sig med tide

Ärrhyperplasi uppträder vanligtvis bara efter att såret har läkt. Även efter ett år kan ett tjockare, kliande, ömmande och gradvis växande keloidärr utvecklas i området för ärret. Långvarig sårläkning och inflammation predisponerar för ärrtillväxt. Ärrhypertrofi kan vara ärftligt.

Eftervård för ärrhyperplasi är viktigt. Det finns inga starka bevis för fördelarna med silikoninnehållande fetter eller silikonplattor, men i de flesta fall förhindrar de överväxt och kan också minska befintliga ärr något. De rekommenderas att användas lokalt i flera månader, till och med år. Injektioner av cortison kan vara av värde.