Åderbråck, snabb hjälp för besvär med olika behandlingar

Åderbråck är en mycket vanligt. Nästan fyra av fem personer i arbetsför ålder har åderbråck. Det kan påverka människor i alla åldrar.

 Med RF-behandling eller skumsprutning får Du snabb hjälp och kan undvika komplikationer pga åderbråcken. Vid Sf-cliniken utförs åderbråcksoperation av en kärlkirurg. Operationen utförs som dagkirurgi i lokalbedövning.

Du kan boka en tid via telefon eller nätbokning

Du kan boka tid via tel +46727031473 och +358400295133

Prislista Nätbokning

Varför får man åderbråck?

Åderbråck uppstår när venklaffarna i benen inte fungerar normalt. I normalt tillstånd töms venerna i benen av muskelpumpsystemet, men när åderbråck utvecklas fungerar inte venklaffarna, vilket får blod att strömma tillbaka ner i venerna och skapar en känsla av tryck i benen. Med ökat tryck sväller venen. Det kallas venös insufficiens.

Utvecklingen av åderbråck orsakas till stor del av ärftliga faktorer och hos kvinnor av graviditeter. På liknande sätt ökar stående arbete och övervikt risken för åderbråck. En del har inga besvär av åderbråcken medan andra, speciellt om man arbetar stående t ex affärsbiträden, har stora problem.

Skumsprutning kan stänga av många små och krokiga kärl. Kirurgen injicerar ett grovt härdande och blockerande medel i venen. Proceduren tar cirka 15-30 minuter och ingen bedövning krävs. Du kan snabbt återgå till ett normalt liv efter skumsprutning och sjukfrånvaro behövs inte.

RF-behandling av åderbråck

Venös värmekateterterapi, så kallad RF-behandling, lindrar symtomen av ytlig veninsufficiens om den defekta venen ligger på  låret eller vaden. Behandlingsformen är dock inte lämplig för behandling av krokiga, ytliga eller små vener.

Hur görs RF-behandling?

Operationen utförs på operationssalen i dagkirurgi. Ett litet snitt görs i huden, genom vilket kirurgen sätter in en behandlingskateter i den defekta venen under ultraljudsstyrning. Området som ska behandlas bedövas med en lokalbedövningsblandning före RF-behandlingen.

Metoden bygger på uppvärmning och förstöring av venen. Som ett resultat av den värmen krymper venen och stängs. Operationen tar ungefär en timme.

Som med alla operationer finns risker med RF-behandling. RF-behandling har dock bedömts vara säkrare än operation.

Patientinstruktioner inför RF-behandling

Före operation

Duscha på operationsdagens morgon och kom till operation utan smink. Använd rena, löst sittande kläder som är lätta att bära efter operationen. Smörj inte benen samma dag som operationen utförs. Lämna Dina smycken hemma. Om Du använder en hörapparat, ta den med Dig.

Ta också långvariga läkemedel, såsom astmaspray och insulin. Det är också bra att ha Din egen blodsockermätare med Dig.

På dagen för operationen kan Du äta normalt och ta Dina egna läkemedel enligt listan.

Operation

Operation utförs i lokalbedövning, narkos behövs sällan.

Operation tar cirka 1 till 1,5 timme, varefter vi övervakar Ditt tillstånd på uppvakningsenheten.

Efter proceduren

Sjukfrånvaron är 1-2 veckor.

Efter operationen kommer Du att få en strumpa på låret. Strumpan ska bäras dygnet runt i fem dagar och sedan i fem dagar under dagtid.

Ett par dagar efter operationen kan Du duscha för första gången. Bastu är tillåtet en vecka efter operationen.

Under de första veckorna bör tung belastning undvikas. Flygresor längre än fyra timmar bör också undvikas under tre veckor.

Smärta och rodnad kan förekomma i underbenen som behandlas efter ingreppet. Du kan ta receptfria smärtstillande om det behövs.

Skuminjektion av åderbråck

Åderbråck injiceras under ultraljudskontroll. Kirurgen undersöker  med ultraljud och kanylerar kärlet och injicerar en skumblandning i kärlet. Läkaren övervakar spridningen av skummet med ultraljud. Åderbråcken stängs ofta och blockeras redan under den första behandlingen, men ibland kan flera behandlingar behövas.

Ibland kan delar av ett kärlnystan öppnas igen inom några månader eller år. Därför kan kompletterande behandling vara nödvändig.

Patientinstruktioner vid skumsprutning

I samband med behandlingen kommer Du att få en strumpa på låret. Strumpan bärs dygnet runt i fem dagar och sedan i fem dagar under dagtid.

Vänligen kontakta om

– Du har svullen sårvärk som smärtstillande medel inte hjälper.

– Febern stiger över 38 grader.

– Området som ska behandlas är svullet, varmt eller rött.

– Operationssåret börjar blöda.