Känner Du igen olika hudförändringar? När ska Du söka en läkare?

Borttagning av hudförändring kan vara ett medicinskt eller estetiskt förfarande. Hudförändringar som inte ger besvär på framträdande platser kan orsaka estetisk lidande för många. Hudförändringar, som ger besvär, bör alltid tas bort. Borttagning av hudförändringar är ett litet ingrepp och görs under lokalbedövning. Vid tidpunkten för operationen kommer läkaren att bedöma om det finns ett behov av att få förändringen undersökt av en patolog. Hudsnittet slutes med antingen stygn som ska tas bort eller med stygn som försvinner själv. Du återhämtar dig snabbt från operationen och behöver inte sjukskrivning.

Operationen utförs på Sf-cliniken av en kirurgspecialist. Stora hudförändringar i ansiktet utförs vanligtvis av plastikkirurg.

Du kan boka en tid via telefon eller nätbokning

+46727031473 och +358400295133

Prislista Nätbokning
Basaliooma -ihomuutos.

Basaliom

den vanligaste “cancerförändringen”

Melanooma -ihomuutos.

Melanom

ökad pigmentförändring av melanocyter som växer utan kontroll

Hudförändringar och deras typer

De flesta av oss har födelsemärken. Vissa har hundratals, andra bara ett fåtal eller nästan inga alls. Hudförändringarna ökar i antal med åldern och kan också ändra form. Antalet förändringar beror på generna, men UV-strålning som tas emot som barn eller ungdom påverkar också deras antal. De flesta hudförändringarna är godartade.

I allmänhet skiljer sig en elakartad hudförändring i utseende från normala, ofarliga hudförändring. När hudförändringens form ändras, växer eller ändrar färg är det tillrådligt att söka läkarvård för att ta bort hudförändringen.

Godartad förändring

– relativt liten

– symmetrisk form

– jämn färgning.

Lipom och borttagning av lipom

Lipom, eller subkutan fettansamling, kan orsakas av ett antal olika skäl, men är oftast en godartad förändring. Lipomens beskaffenhet och mekanism bör dock bestämmas av en läkare, särskilt om lipomet har vuxit snabbt, är mer än 5 cm i diameter eller om huden på den har börjat bli röd.

Lipom opereras under lokalbedövning i dagkirurgi.

Malign förändring

– Storlek: > 5 mm

– Asymmetrisk form: Om man drar en linje genom mitten på förändringen och de två sidorna ser olika ut

– Gräns till frisk hud: är otydlig

– Färg: flera olika färgnyanser i förändringen

– Upphöjd över hudyta: Inte jämn med huden

Att förebygga melanom.

Det enda och viktigaste sättet att förhindra melanom är att skydda sig från solens UV-strålning med solskyddsprodukter och undvika brännskador, särskilt i ung ålder. En ljushyad person som lätt bränner sig i solen bör undvika UV-strålning från solen även som vuxen. Användning av solarium rekommenderas inte alls för personer under 18 år eller för dem som är i riskzonen. Vid solning ska solskyddskräm användas med hög skyddsfaktor.

Melanom är en av de cancerformer som ökar mest. 20% av melanomen utvecklas på en pigmentfläck men de flesta uppstår på ställen där inget födelsemärke funnits. Den viktigaste behandlingen är operation där man tar bort melanomet med ordentlig marginal. Efter operation skickas preparatet för mikroskopisk bedömning och det kan behövas kompletterande operation om marginalen är för liten.

Patientinstruktioner

Sårvård

Håll såret rent och undvik kontakt med sårområdet på grund av risken för inflammation. Sårförband bör inte bytas förrän dag 2.  Därefter bör förbandet bytas ut om mer än hälften av förbandets absorberande yta är fylld med blod. Det är tillåtet att gå i duschen dagen efter operationen. När förbandet tagits bort, oftast efter 1 vecka kan Du spola såret med varmt vatten och torka sårområdet genom att trycka på det igen med en ren handduk. Vid behov kan såret täckas med ett rent förband. Ett rent sår ska vara utan förband.

Stygn

Stygnen tas bort enligt överenskommen tid med Sf-cliniken.

Bastu och bad är endast tillåtna dagen efter att suturerna har tagits bort.

Smältbara stygn behöver inte tas bort.

Motion

Du kan röra dig normalt inom de gränser som smärtan tillåter eller enligt instruktionerna. Undvik överdriven sträckning, nötning och belastning på sårområdet tills suturerna har tagits bort.

Smärta

Det kan finnas smärta i sårområdet. Du kan ta smärtstillande medel från ett apotek utan recept eller med recept från en läkare.

Svullnad

Om operationen utförs på handen eller foten kan svullnad uppstå i några dagar. Förhöjd position och rörelse av fingrar / tår hjälper till att minska svullnad. Blåmärken kan ibland komma runt såret. Det är ett tecken på en blödning under huden, den försvinner på egen hand.

Kontakt:

– Om du har en förvärrad sårvärk som smärtstillande medel inte hjälper.

– Såret blöder ständigt.

– Febern stiger över 38 grader.

– Sårområdet är svullet, hett, rött eller illaluktande.