Laboratorietjänster- Omfattande laboratorieundersökningar kan påvisa flera olika hälsoproblem

Synlabin logo.

“Synlab är Finlands största privata företag som erbjuder laboratorie – och röntgen undersökningar. Vi ser till att erbjuda breda undersökningar och kontrollmöjlighet för hälsan i anpassade lokaler.”

Laboratorietjänster snabbt och enkelt utan läkares remiss.

Tillsammans med Synlab erbjuder Sf-cliniken ett omfattande utbud av laboratorietester samt laboratoriepaket för att kontrollera hälsan i förebyggande syfte.

Anpassa Din egen undersökning eller välj ett laboratoriepaket som utarbetats av Synlab-proffs. Resultatet av undersökningen får Du inom 1-3 arbetsdagar.

Du kan boka tid för provtagning online eller genom att ringa.

Sf-Cliniken i samarbete med Synlab – de mest populära provpaketen

Du kan boka alla enskilda blodprov samt laboratoriepaket här.

1. Välj paket eller gå till enskilda prover

2. Välj Synlab Tornio Labra, Tullipuistonkatu 2

3. Välj “ med remiss från läkare” eller “utan remiss” från läkare

4. Kolla möjliga tider

Synlabin terveystarkastuspaketti.

Hälsokontrollpaket

Hälsokontrollpaketet har utvecklats för att ge en helhetsbild av Din hälsa. Målet med detta paket är att kartlägga potentiella risker innan stora problem uppstår.

Paketet innehåller också mätning av blodvärden. Du kommer att lära Dig mer om Ditt allmänna välbefinnande, risken för hjärt-kärlsjukdomar och styrkan i Ditt immunsystem. Mätningen berättar också om lever-, sköldkörtel- och njurfunktion, järn- och vitamin D-nivåer, blodsocker och kolesterolnivåer.

se ovan länk till bokningen

Synlabin liikkujan paketti.

Motionärens paket

Motionärens paket innehåller prover som är utformade för atleten för att bedöma kroppens balans och fysiska uthållighet. Resultaten av studien fungerar som indikatorer för utveckling och uppmuntrar framsteg mot målet.

Paketet innehåller också mätning av blodvärden. Du får information om Ditt allmänna välbefinnande, immunförsvarets styrka, kroppens energiresurser, lever- och njurfunktion samt kalcium-, magnesium- och vitamin D-nivåer. Provet innehåller också en mätning av järnlager i blodet och ferritin.

Se ovan länk till bokningen

Synlabin 50+ miehen tutkimuspaketti.

Undersökning för 50+ män

50+ manliga undersökningspaketet skräddarsys av Synlab och innehåller alla viktiga laboratorietester för en åldrande man.

50+ mäns undersökningspaketet innehåller följande prover:

– gammaglutamyltransferas

– vitamin B12, aktivt

– folat

– prostataspecifikt antigen (PSA)

– testosteron.

Se ovan länk till bokningen

Synlabin 50+ naisen tutkimuspaketti.

Undersökning för 50+ kvinnor

50+ kvinnliga undersökningspaketet skräddarsys av Synlab innehåller alla viktiga ytterligare studier för kvinnor över 50 år.

50+ kvinnors undersökningspaket innehåller följande prover:

– vitamin B12, aktivt

– folat

– kalcium

– fosfat

– paratyreoideahormon.

Se ovan länk till bokningen

Synlabin kasvissyöjän paketti.

Paket för vegetarianer

Vegetariska paketet innehåller omfattande undersökningar som ger en uppfattning om mångfalden i den vegetariska kosten. Blodprov ingår i vegetariska paketet.

Vegetariska paketet innehåller följande prover:

– fullständigt blodtal

– fastande plasmaglukos

– glykhemoglobin (HbA1c)

– protein

– kreatinin och glomerulär filtreringshastighet (eGFR)

– urea

– totalt kolesterol

– LDL-kolesterol

– HDL-kolesterol

– vitamin D

– triglycerider

– ferritin

– vitamin B12, aktivt

– folat

Se ovan länk till bokningen

Synlabin diabeetikon vuositarkastus.

Årskontroll för diabetiker

Diabetikerns årliga kontroll innehåller alla större tester som, om man mäter varje år, hjälper till att övervaka en diabetikers hälsotillstånd. Syftet med utredningen är att förbättra diabetikerns uthållighet i vardagen och förhindra eventuella ytterligare sjukdomar.

Diabetikerns årliga kontroll innehållerföljande prover:

– grundläggande blodstatus

– totalt kolesterol

– LDL-kolesterol

– triglycerider

– kreatinin och glomerulär filtreringshastighet (eGFR)

– kalium

– natrium

– glykhemoglobin (HbA1c)

– fastande plasmaglukos

– förhållandet mellan albumin och kreatinin, urinprov.

Se ovan länk till bokningen

Synlabin kilpirauhaspaketti.

Sköldkörtelpaket

Sköldkörtelpaketet innehåller tester för att underlätta diagnosen sköldkörtelsjukdomar. Sköldkörtelpaketet innehåller tre blodprover som ger en heltäckande bild av sköldkörtelns funktion.

Sköldkörtelpaketet innehåller följande prover:

– tyroxin, fri (S-T4-V)

– tyrotropin (S-TSH)

– sköldkörtelperoxidasantikroppar (TPOAb).

Se ovan länk till bokningen

Synlabin kilpirauhaspaketti.

Sköldkörtelövervakningspaket

Sköldkörtelövervakningspaketet innehåller två blodprov som kan användas för att mäta sköldkörtelfunktionen.

Sköldkörtelövervakningspaketet innehåller följande tester:

– tyroxin, fri (S-T4-V)
– tyrotropin (S-TSH)

Se ovan länk till bokningen

Synlabin anemiapaketti.

Anemipaket

De viktigaste testerna som mäter kroppens järnnivåer väljs i Synlabs anemipaket.

Anemipaketet innehåller följande prover:

– fullständigt blodtal

– retikulocyter

– transferrinreceptor, löslig

– ferritin

– Vitamin B12, aktivt

– folat.

Se ovan länk till bokningen

Synlabin laktoosi-intoleranssi ja keliakiapaketti.

Laktosintolerans och celiakipaket

Paketet med laktosintolerans och celiaki riktar sig till personer med långvariga magbesvär. Utredningspaketet kommer att användas för att ta reda på om symtomen beror på laktosintolerans eller celiaki.

Paketet laktosintolerans och celiaki innehåller följande prover:

– vävnadstransglutaminas IgA (tTG IgA QN)

– immunglobulin A (Ig A)

– laktosintolerans, DNA-testning.

Se ovan länk till bokningen

Synlabin närästyspaketti.

Halsbrännepaket

Halsbrännepaketet används för att ta reda på vad som orsakar halsbränna eller andra problem i övre buken. Blodprov som ingår i halsbrännepaketet används för att bedöma bukslemhinnans tillstånd och surhet i buken. Blodprov kan också användas för att utesluta möjlig Helicobacter pylori-infektion.

Halsbränne-paketet innehåller följande prover:

– Helicobacter pylori, IgG-antikroppar

– pepsinogen I

– pepsinogen II

– gastrin, 17-fragment.

Se ovan länk till bokningen

Synlab yhteistyössä Sf-clinikenin kanssa - sairaanhoitaja ottaa verikoetta.

Könssjukdompaketet

Könssjukdompaketet innehåller följande prover:

– Clamydia trachomatis och Neisseria gonnorreae Nukleinsyra

– Clamydia trachomatis nukleinsyra

– UGcNhO

– HI-virus , antigen och antikroppar

Se ovan länk till bokningen

Harmaa sydän.

Hjärtpaketet

Hjärtpaketet innehåller följande prover:

– Fullständig blodbild

– B-Leuk

– B-Eryt

– B-Hb

– B-HKR

– E-MCV

– E-MVC

– E-MCHC

– B-Trombocyter

– L-Neutr%

– L-Eos%

– L-Basof%

– L-Mono%

– L-Ly%

– B-neut

– B-Eos

– B-Baso

– B-mono

– B-Ly

– Lipider

– Kolesterol

– Kolesterol high density

– Kolesterol low density

– Lipoproteiner

– Triglycerider

– Glukos

– Hemoglobin-A1C

– S-CRP

– Kalium

– Natrium

– Magnesium

Se ovan länk till bokningen