Andra injektions- och vitaminbehandlingar

Förutom fillers och botulinumbehandlingar erbjuder vi även andra behandlingar som injiceras i eller under huden. Dessa behandlingar är ett komplement till uppnåendet av ett helhetsresultat, men fungerar också som fristående behandling.

Följande sidor beskriver mer detaljerat:

Profhilo

Skinbooster

Mesoterapi

Sunekos

Mesotrådar