Maaliskuun aurinkoiset terveiset Sf-clinikeniltä

Sf-cliniken on aloittanut vuoden 2021 energisesti. Moniammatillisen tiimin myötä, meillä on mahdollisuus tarjota asiakkaillemme uusia palveluita, joista esittelyssä ovat nyt työnohjaus sekä coaching. Molemmat liittyvät vahvasti työssä viihtyvyyteen, työssä jaksamiseen sekä kokemukseen työn imusta. 

Katsoessamme vuosi taaksepäin, elimme ihmetyksen vallassa emmekä tienneet mitä on tulossa. Hieman pelonsekaisin tuntein kävimme töissä ja elimme arkea mahdollisimman normaalisti. Tätä samaa ihmetyksen aikaa on eletty nyt vuosi eikä tilanne ole muuttunut. Meistä moni tekee etätöitä ja elää hyvin yksinkertaista arkea. Vapaa-aikaamme kuuluvia aktiviteetteja on rajoitetusti saatavilla ja uskoisin meidän jokaisen odottavan aikaa, jolloin voimme elää ilman maskeja, vapaasti töissä käyden, toteuttaen sellaista vapaa-aikaa, mitä haluamme, ilman rajoitteita.

Työssä jaksaminen ja työn tekeminen on voitu kokea haastavaksi tässä tilanteessa. Meillä on vallitsevasta tilanteesta huolimatta oikeus hyvinvoivaan työyhteisöön, missä avoimuus ja luottamus kuuluvat jokapäiväiseen arkeen, jolloin työntekijät kokevat kuulluksi tulemista. Työntekijät ovat motivoituneita sekä sitoutuneita työhönsä.  Työhyvinvointi syntyy arjessa ja on osa johtamista. Apuna työhyvinvoinnin lisäämisessä toimivat sekä työnohjaus että coachaus, mihin tarpeeseen Sf-clinikenin työnohjaus-coachaus- palvelu vastaa. 

Mitä työnohjaus on? 

Työnohjaus on:

 • Työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua 
 • Työn äärelle pysähtymistä
 • Työn arviointia ja jäsentämistä 

Työnohjauksen tavoitteena on:

 • Vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua
 • Arvioida omaa työtä ja kehittää työtä
 • Tunnistaa työn rajat 
 • Lisätä työhyvinvointia sekä työn imua

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjaus alkaa kartoittavalla keskustelulla, jonka tuloksena määritellään työnohjaukselle tavoite. Työnohjaus muodostuu useammasta tapaamisesta ja tapaamisten välillä tapahtuvasta oppimisesta.

Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1–1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3–6 henkilöä.

Mitä coaching on?

Coaching voidaan jakaa Business coachingiin ja Life coachingiin.

Business coaching on organisaatioissa tehtävää coachingia, jossa tavoitteet määrittelee organisaatio, coachattavan henkilökohtaisia tavoitteita unohtamatta.  Business coaching sopii tilanteisiin, joissa organisaatiossa tarvitaan tukea johtajana kasvamiseen, muutosprosesseihin, uralla etenemiseen ja siinä kehittymiseen tai toimintatapojen tehostamiseen.

Life coaching lähtee liikkeelle coachattavan henkilökohtaisista tavoitteista. Life coaching sopii tilanteeseen, jossa henkilö haluaa kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä eteenpäin elämän eri osa-alueilla.  

Sf-clinikenin työnohjaaja-coachin esittely

Sf-cliniken mahdollistaa teille yksilöllisesti tavoitteellistetun työnohjauksen, kokeneen työnohjaajan, Kaija Paavolan, avulla. Hän on valmentavan ja voimavarakeskeisen työotteen omaava STOry työnohjaaja ja Life Coach Academyn kouluttama coach. Kaija on ohjausalan moniosaaja; KM, opinto-ohjaaja, mindfulness-ohjaaja sekä ammatillinen opettaja. Tällä hetkellä hän työskentelee Sf-clinikenin esihenkilön tehtävissä.

Kaijan ydinosaamista on: 

 • taito luoda aitoa dialogia
 • kuuntelu
 • kokonaisuuksien hallinta 
 • empaattisuus 
 • intensiivinen läsnäolo 
 • tunne, – ja tilanneäly 

Edistä hyvinvointiasi ja ratkaise ongelmia työpaikalla osallistumalla työnohjaukseen tai coachaukseen joko yksin tai ryhmässä. Sf-clinikenin työnohjausta sekä coachingia on mahdollista saada myös etäyhteydellä.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinun tarpeisiisi sopiva ohjaus. 

Sf-cliniken ajanvarausnumeroon 0400 295133 tai [email protected]  

Samassa veneessä eteenpäin 😊  Terveisin, Ansku, Jaana ja Kaija