Manlig sterilisering

 

 

Vi har ett kökortningsavtal med Urologkliniken Region Norrbotten. För svenska kunder bokförda i Norrbotten
gäller att ta kontakt med urologkliniken vid Sunderby sjukhus som förmedlar kontakten med oss.  Vi ringer upp Dig och bokar tid.

 

Vi utför även steriliseringar utanför detta avtal bland annat för kunder från Västerbotten och Finland.
Ingreppet görs i lokalbedövning och Du kan åka hem efter ett par timmar.

Bokning sker via svensktalande kirurg på telefon 00358 40 6562916.