Svettbehandling

 

Vi utför behandling mot uttalad svettning i armhåla. Detta sker med Botox(botulinumtoxin) som
injiceras i flertal punkter kring svettkörtlarna i armhålan. Detta förhindrar nervsignaler att nå fram
till svettkörtlarna.
Behandlingen sker i lokalbedövning och är mycket effektiv. Behandlingen måste upprepas, hur ofta är individuellt.