Utstående öron

 

 

Utstående öron beror i regel på att öronbroskets gångar är ofullständigt tillbakadragna.
Det kan även bero på att öronskålen är för stor och ibland är det en kombination av dem båda.
I de allra flesta fall är det ett medfött problem. Det är emellertid ingen olösligt problem.
Öronen kan korrigeras så att de får en form som är mindre kopplik. Genom att dra tillbaka öronen
mot huvudet får de en vackrare form som många upplever som mer normal.

Vid behandling av utstående öron placeras snittet som regel på örats baksida. Genom ofullständig
bakåtdragning av öronbrosket kan detta ofta förbättras genom att försvaga framsidans brosk.
Ibland kan det vara nödvändigt att sätta några suturer på broskets baksida för att tvinga tillbaka
örat i rätt position.