lymfaterapia

Lymfterapi

 

Lymfterapi är en specialitet som utförs av certifierade sjukgymnaster och används för att behandla svullnader till följd av olika skäl. Manuell lymfterapi är en lätt pumpmassage som aktiverar det lymfatiska flödet och stimulerar bildandet av nya lymfbanor. Till behandlingen ingår vb kompressionsbinda samt rörelse och hudbehandling.

 

Lymfterapi minskar svullnad, stimulerar ämnesomsättningen, lindrar smärta, förbättrar kroppens immunförsvar och stimulerar kropp och själ till avkoppling. Lymfterapi kan behandlas vid ett antal sjukdomar (inklusive följdsjukdomar efter cancerkirurgi, reumatoid artrit, ros, bensår) och det fungerar också som en förebyggande behandlingsmetod. Behandlings- och terapilängd bestäms individuellt.

 

Lymfterapi kan fås via en remiss från läkare eller utan.

 

FPA ersätter en del av behandlingen, om svullnad av lymfsystemet uppkommit på grund av misslyckande vid operation, kronisk infektion, stor operation eller cancerkirurgi.

 

Svenska FK ersätter efter remiss från läkare.

 

PRISER:

30 min      45 €
45 min      55 €
60 min     65 €
90 min     95 €

Lymphatic system

lympaticsystem