Svenska kunder erhåller ersättning från Försäkringskassan enligt EU-regler för utlandsvård. Detta gäller för mottagningsbesök och de operationer som utförs i det landsting man är mantalsskriven och som INTE är kosmetiska. Du måste betala hela summan hos oss och sedan ansöka hos Försäkringskassan om ersättning i efterskott (nödvändiga papper får Du av oss).  Du får i praktiken full ersättning minus den avgift Du skulle betalat vid vård inom Landstinget.
Du kan också begära förhandsprövning hos Försäkringskassan.